Gefaseerd samenwerken aan veiligheid

★ Directe veiligheid ★ Risicogestuurde hulp ★ Herstelgerichte zorg ★ Stabiele veiligheid ★

“Hoe ontwikkel ik een veiligheidheidsplan met betrokkenen om de directe veiligheid te herstellen?”
“Hoe analyseer ik samen met betrokkenen partonen en triggers zodat we risicogestuurde hulp in kunnen zetten?”
“Welke traumagerichte zorg is nodig zodat stabiele veiligheid wordt bereikt?”
“Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”

Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

Inhoud

Deze training wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe en stabiele veiligheid bij signalen van huiselijk geweld. Dit zijn onder andere lokale teams, gemeenten, jeugdhulp, GGZ, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking en maatschappelijke opvang.

De training gaat uit van de visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid‘ die landelijk als basis wordt ingezet om de veiligheid te herstellen bij huiselijk geweld. De training versterkt kennis en vaardigheden om directe veiligheid en stabiele veiligheid te versterken bij diverse vormen van huiselijk geweld.
Voorafgaand aan de training wordt de opfrismodule ‘Werken met de meldcode’ van één dagdeel aangeboden, zodat de focus tijdens de modules volledig kan liggen op het herstellen van directe en stabiele veiligheid.

De module ‘Het veiligheidsplan voor directe veiligheid’ is de eerste van de modules waar uit kan worden gekozen. Afhankelijk van de doelgroepen waar deelnemers mee werken kan partnergeweld, complexe omgangsproblematiek,  kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld worden behandeld. Tijdens deze modules komt het herstellen van stabiele veiligheid aan de orde. Na het volgen van de training kun je directe en stabiele veiligheid herstellen volgens de landelijke visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid’.
De training wordt modulair opgebouwd en op maat samengesteld op basis van wensen van de organisatie en deelnemers.

Modules

 • Module ‘Het veiligheidsplan voor directe veiligheid’.
 • Module ‘Ex-Partnergeweld en stabiele veiligheid’.
 • Module ‘Complexe omgangsproblematiek en stabiele veiligheid’.
 • Module ‘Kindermishandeling en stabiele veiligheid’.
 • Module ‘Ouderenmishandeling en stabiele veiligheid’.
 • Module ‘Eergerelateerd geweld en stabiele veiligheid’.

Tijdsduur, inhoud en resultaat per module

Hieronder vind je per module tijdsduur, inhoud en resultaat.

  ★ Module Het veiligheidsplan bij directe onveiligheid ★

  “Hoe ontwikkel ik een veiligheidheidsplan met betrokkenen om de directe veiligheid te herstellen?”
  “Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”
  “Hoe stel ik veiligheidsvoorwaarden vast?”
  “Hoe ontwikkel ik een realistische en uitvoerbare veiligheidsafspraak samen met betrokkenen?”
  “Welke afspraak maak je wanneer het betrokkenen (niet) lukt zich aan de veiligheidsafspraken te houden?”

  Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

  Inhoud

  Deze module wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe veiligheid en het ontwikkelen van een veiligheidsplan met veiligheidsvoorwaarden en veiligheidsafspraken.

  In deze module ontwikkelen we een veiligheidsplan middels een praktijksimulatie. Naar keuze kan casuïstiek worden gebruikt zoals (ex-)partnergeweld, complexe omgangsproblematiek, kindermishandeling, ouderenmishandeling of eergerelateerd geweld. We focussen hierbij op het herstellen van directe veiligheid. Deze module kan als start of als vervolg worden verzorgd op één of meer van de onderstaande modules.

  Resultaat

  Kennis – Je hebt inzicht in…

  • de inhoud en kwaliteit van het veiligheidsplan.
  • het onderscheid tussen directe veiligheid en stabiele veiligheid.
  • het herstellen van directe veiligheid.

  Houding – Je bent je bewust…

  • van het belang om een kwalitatief goed veiligheidsplan te ontwikkelen.
  • van het belang om het veiligheidsplan in gezamenlijkheid met de klant(en) en het netwerk te ontwikkelen.
  • van het belang van gefaseerd samenwerken aan veiligheid en kan hierin reflecteren op eigen handelen.
  • dat zowel een empathische houding als een positionerende houding nodig is als procesregisseur.
  • dat veiligheid en bescherming van de betrokkene(n) voorop staan.
  • van het belang van doel- en resultaatgericht werken.

  Vaardigheden – Je kunt…

  • procesgericht een bijeenkomst leiden waarin een veiligheidsplan wordt gemaakt.
  • de betrokkene(n) en netwerk activeren om zich vanuit eigen mogelijkheden en oplossingen in te zetten om de situatie weer veilig te maken.
  • het proces monitoren middels het veiligheidsplan.

    ★ Module (Ex-)Partnergeweld en stabiele veiligheid ★

   “Hoe ontwikkel ik samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan om de stabiele veiligheid te herstellen?”
   “Hoe analyseer ik samen met betrokkenen patronen en triggers zodat ik kan inschatten of risicogestuurde zorg nodig is?”
   “Hoe analyseer ik samen met betrokkenen de belasting van ervaringen vanuit het verleden zodat ik kan inschatten of herstelgerichte zorg wenselijk is zodat stabiele veiligheid wordt bereikt?”
   “Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”

   Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

   Inhoud

   Deze module wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe en stabiele veiligheid voor betrokkenen van (ex-)partnergeweld.

   In deze module ontwikkelen we een veiligheidsplan middels een praktijksimulatie. Naar keuze kan casuïstiek worden gebruikt zoals complexe scheiding, kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling. We focussen hierbij op het herstellen van directe veiligheid. Deze module kan als start of als vervolg worden verzorgd op één of meer van de onderstaande modules.

   Resultaat

   Kennis – Je hebt inzicht in…

   • de signalen, vormen en gevolgen van partnergeweld.
   • de risicofactoren en beschermde factoren bij het ontstaan van partnergeweld.
   • de verschillende vormen van partnergeweld; stressgerelateerd geweld of intieme terreur.
   • het onderscheid tussen directe veiligheid en stabiele veiligheid.
   • het herstellen van stabiele veiligheid.
   • de voorwaarden voor goede hulp.

   Houding – Je bent je bewust…

   • dat intergenerationele overdracht een rol speelt bij het ontstaan van partnergeweld.
   • van het belang van gefaseerd samenwerken aan veiligheid en kan hierin reflecteren op eigen handelen.
   • dat er verschillende vormen van partnergeweld zijn die van aanpak kunnen verschillen.
   • dat het bij partnergeweld vaak gaat om combinaties van meerdere problemen.
   • dat onder weerstand van de (ex)partners gevoelens van angst, onzekerheid en schaamte spelen.
   • van een effectieve aanpak van partnergeweld vraagt om een systeemgerichte aanpak met aandacht voor wat beide partners nodig hebben.
   • dat het helpend is om duidelijke en haalbare doelen te stellen, gestructureerd te evalueren en te monitoren en dat de uitvoering van het plan coherent en volgens afspraak verloopt.
   • van het belang van zowel een empathische houding als een positionerende houding om tot een herstel van directe en stabiele veiligheid te komen.

   Vaardigheden – Je kunt…

   • tools inzetten voor het vergroten van de veerkracht.
   • met betrokkenen een systeemgerichte analyse maken.
   • er voor zorgen dat betrokkenen tijdig met elkaar afstemmen om risicogestuurde en herstelgerichte zorg in te zetten.
   • samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan ontwikkelen om de stabiele veiligheid te herstellen.

    ★ Module Complexe omgangsproblematiek en stabiele veiligheid ★

    “Hoe ontwikkel ik samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan om de stabiele veiligheid te herstellen?”
    “Hoe analyseer ik samen met betrokkenen patronen en triggers zodat ik kan inschatten of risicogestuurde zorg nodig is?”
    “Hoe analyseer ik samen met betrokkenen de belasting van ervaringen vanuit het verleden zodat ik kan inschatten of herstelgerichte zorg wenselijk is zodat stabiele veiligheid wordt bereikt?”
    “Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”

    Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

    Inhoud

    Deze module wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe en stabiele veiligheid voor betrokkenen van complexe omgangsproblematiek.

    In deze module ontwikkelen we een veiligheidsplan middels een praktijksimulatie. Naar keuze kan casuïstiek worden gebruikt zoals complexe scheiding, kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling. We focussen hierbij op het herstellen van directe veiligheid. Deze module kan als start of als vervolg worden verzorgd op één of meer van de onderstaande modules.

    Resultaat

    Kennis – Je hebt inzicht in…

    • de kenmerken van complexe omgangsproblematiek.
    • de gevolgen van complexe omgangsproblematiek voor kinderen.
    • parallel ouderschap versus coöperatief ouderschap.
    • het effect van hechting en verlies bij de ex-partners.

    Houding – Je bent je bewust…

    • van de dilemma’s in het werken met mensen met complexe omgangsproblematiek.
    • van de valkuilen voor de hulpverlening.

    Vaardigheden – Je kunt…

    • 1Gezin1Plan1Regisseur inzetten bij complexe omgangsproblematiek.
    • de fase van conflict inschatten aan de hand van de escalatieladder van Glas.
    • omgaan met omgaan met conflicten binnen het systeem.
    • sturen op het proces in het veranderingsproces naar gezamenlijk ouderschap na scheiding.
    • leiding geven aan een gesprek met tegenstellingen en daarbij de focus op de doelen houden.
    • de neutraliteit bewaken en de-escalerende gesprekstechnieken toepassen.

     herkenbare ★ Module Kindermishandeling en stabiele veiligheid ★

     “Hoe ontwikkel ik samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan om de stabiele veiligheid te herstellen?”
     “Hoe analyseer ik samen met betrokkenen patronen en triggers zodat ik kan inschatten of risicogestuurde zorg nodig is?”
     “Hoe analyseer ik samen met betrokkenen de belasting van ervaringen vanuit het verleden zodat ik kan inschatten of herstelgerichte zorg wenselijk is zodat stabiele veiligheid wordt bereikt?”
     “Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”

     Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

     Inhoud

     Deze module wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe en stabiele veiligheid voor betrokkenen van kindermishandeling en gezinsgeweld.

     In deze module krijg je inzicht in kindermishandeling en de samenhang met (ex-)partnergeweld wat zich uit in gezinsgeweld. We onderzoeken het herstellen van stabiele veiligheid bij kindermishandeling en gezinsgeweld met een herkenbare casus uit de werkpraktijk. We gezinsgeweldontwikkelen we een veiligheidsplan middels een praktijksimulatie. Naar keuze kan casuïstiek worden gebruikt zoals complexe scheiding, kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling. We focussen hierbij op het herstellen van directe veiligheid. Deze module kan als start of als vervolg worden verzorgd op één of meer van de onderstaande modules.

     Resultaat

     Kennis – Je hebt inzicht in…

     • omvang, signalen, vormen en gevolgen van kindermishandeling.
     • risicofactoren en beschermde factoren bij het ontstaan van kindermishandeling.
     • gezinsprofielen van gezinsgeweld en de samenhang met partnergeweld.
     • basisvaardigheden en helpende vragen in het contact met het kind.
     • sensitief reageren op een disclosure.
     • effectieve psycho-educatie.
     • het onderscheid tussen directe veiligheid en stabiele veiligheid.
     • het herstellen van stabiele veiligheid.
     • de voorwaarden voor goede hulp.

     Houding – Je bent je bewust…

     • dat intergenerationele overdracht een rol speelt bij het ontstaan van kindermishandeling.
     • van het belang van gefaseerd samenwerken aan veiligheid en kan hierin reflecteren op eigen handelen.
     • dat het bij kindermishandeling vaak gaat om combinaties van problemen bij ouders, kind, gezin en omgeving
     • dat onder weerstand van ouders en jeugdige vaak gevoelens van onzekerheid en schaamte spelen.
     • dat een effectieve aanpak van kindermishandeling vraagt om een systeemgerichte aanpak met aandacht voor wat het gezin en alle individuele leden nodig hebben.
     • dat het helpend is om duidelijke en haalbare doelen te stellen, gestructureerd te evalueren en te monitoren en dat de uitvoering van het plan coherent en volgens afspraak verloopt.
     • van het belang van zowel een empathische houding als een positionerende houding om tot een herstel van directe en stabiele veiligheid te komen.

     Vaardigheden – Je kunt…

     • tools inzetten voor het vergroten van de veerkracht.
     • met betrokkenen een systeemgerichte analyse maken.
     • er voor zorgen dat betrokkenen tijdig met elkaar afstemmen om risicogestuurde en herstelgerichte zorg in te zetten.
     • samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan ontwikkelen om de stabiele veiligheid te herstellen.

      ★ Module Ouderenmishandeling en stabiele veiligheid ★

      “Hoe ontwikkel ik samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan om de stabiele veiligheid te herstellen?”
      “Hoe analyseer ik samen met betrokkenen patronen en triggers zodat ik kan inschatten of risicogestuurde zorg nodig is?”
      “Hoe analyseer ik samen met betrokkenen de belasting van ervaringen vanuit het verleden zodat ik kan inschatten of herstelgerichte zorg wenselijk is zodat stabiele veiligheid wordt bereikt?”
      “Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”

      Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

      Inhoud

      Deze module wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe en stabiele veiligheid voor betrokkenen van ouderenmishandeling

      In deze module ontwikkelen we een veiligheidsplan middels een praktijksimulatie. Naar keuze kan casuïstiek worden gebruikt zoals complexe scheiding, kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling. We focussen hierbij op het herstellen van directe veiligheid. Deze module kan als start of als vervolg worden verzorgd op één of meer van de onderstaande modules.

      Resultaat

      Kennis – Je hebt inzicht in…

      • de signalen, vormen en gevolgen van ouderenmishandeling.
      • de risicofactoren en beschermde factoren bij het ontstaan van ouderenmishandeling.
      • effectieve methoden, technieken en interventies om de achterliggende problematiek en/of de gevolgen van het geweld aan te pakken.
      • het onderscheid tussen directe veiligheid en stabiele veiligheid.
      • het herstellen van stabiele veiligheid.
      • de voorwaarden voor goede hulp.

      Houding – Je bent je bewust…

      • dat er sprake kan zijn van een ziektebeeld bij de oudere.
      • dat ontspoorde mantelzorg vaak wordt veroorzaakt door overbelasting en radeloosheid en dat dynamieken uit het verleden mogelijk een rol spelen.
      • van het belang van gefaseerd samenwerken aan veiligheid en kan hierin reflecteren op eigen handelen.
      • dat onder weerstand of ontkenning van de oudere vaak gevoelens van onzekerheid, schaamte en eenzaamheid spelen.
      • dat een effectieve aanpak van ouderenmishandeling vraagt om een systeemgerichte aanpak waarbij het formeel en informeel netwerk actief wordt betrokken.
      • dat het helpend is om duidelijke en haalbare doelen te stellen, gestructureerd te evalueren en te monitoren en dat de uitvoering van het plan coherent en volgens afspraak verloopt.
      • van het belang van zowel een empathische houding als een positionerende houding om tot een herstel van directe en stabiele veiligheid te komen.

      Vaardigheden – Je kunt…

      • tools inzetten voor het vergroten van de veerkracht.
      • met betrokkenen een systeemgerichte analyse maken.
      • er voor zorgen dat betrokkenen tijdig met elkaar afstemmen om risicogestuurde en herstelgerichte zorg in te zetten.
      • samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan ontwikkelen om de stabiele veiligheid te herstellen.

       ★ Module Eergerelateerd geweld en stabiele veiligheid ★

       “Hoe ontwikkel ik samen met betrokkene een veiligheids- en ondersteuningsplan om de stabiele veiligheid te herstellen?”
       “Hoe analyseer ik samen met betrokkene patronen en triggers zodat ik kan inschatten of risicogestuurde hulp nodig is?”
       “Hoe analyseer ik samen met betrokkene de belasting van ervaringen vanuit het verleden zodat ik kan inschatten of traumagerichte zorg wenselijk is zodat stabiele veiligheid wordt bereikt?”
       “Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”

       Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

       Inhoud

       Deze module wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe en stabiele veiligheid voor betrokkenen van eergerelateerd geweld.

       In deze module ontwikkelen we een veiligheidsplan middels een praktijksimulatie. Naar keuze kan casuïstiek worden gebruikt zoals complexe scheiding, kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling. We focussen hierbij op het herstellen van directe veiligheid. Deze module kan als start of als vervolg worden verzorgd op één of meer van de onderstaande modules.

       Resultaat

       Kennis – Je hebt inzicht in…

       • de signalen, vormen en gevolgen van ouderenmishandeling.
       • de risicofactoren en beschermde factoren bij het ontstaan van ouderenmishandeling.
       • effectieve methoden, technieken en interventies om de achterliggende problematiek en/of de gevolgen van het geweld aan te pakken.
       • het onderscheid tussen directe veiligheid en stabiele veiligheid.
       • het herstellen van stabiele veiligheid.
       • de voorwaarden voor goede hulp.

       Houding – Je bent je bewust…

       • dat er sprake kan zijn van een ziektebeeld bij de oudere.
       • dat ontspoorde mantelzorg vaak wordt veroorzaakt door overbelasting en radeloosheid en dat dynamieken uit het verleden mogelijk een rol spelen.
       • van het belang van gefaseerd samenwerken aan veiligheid en kan hierin reflecteren op eigen handelen.
       • dat onder weerstand of ontkenning van de oudere vaak gevoelens van onzekerheid, schaamte en eenzaamheid spelen.
       • dat een effectieve aanpak van ouderenmishandeling vraagt om een systeemgerichte aanpak waarbij het formeel en informeel netwerk actief wordt betrokken.
       • dat het helpend is om duidelijke en haalbare doelen te stellen, gestructureerd te evalueren en te monitoren en dat de uitvoering van het plan coherent en volgens afspraak verloopt.
       • van het belang van zowel een empathische houding als een positionerende houding om tot een herstel van directe en stabiele veiligheid te komen.

       Vaardigheden – Je kunt…

       • tools inzetten voor het vergroten van de veerkracht.
       • met betrokkenen een systeemgerichte analyse maken.
       • er voor zorgen dat betrokkenen tijdig met elkaar afstemmen om risicogestuurde en herstelgerichte zorg in te zetten.
       • samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan ontwikkelen om de stabiele veiligheid te herstellen.

        Praktisch

        • De training wordt op vraag van de opdrachtgever modulair samengesteld en op maat verzorgd.
        • Een module duurt drie uur en kost €850,00.
        • De training wordt op locatie verzorgd.
        • Er kunnen maximaal 12 deelnemers per groep deelnemen.
        • Het programma zorgt voor een directe transfer naar de praktijk.
        • De training is inclusief coördinatie, voorbereiding, ontwikkeling maatwerk, naslagwerk, certificering, evaluatie, reiskosten en reistijd tot 60 minuten enkele reis.
        • De training kan op vraag worden geaccrediteerd.
        • Het certificaat wordt uitgegeven bij 90% aanwezigheid.
        • Voor dit aandachtsgebied is ook implementatieadvies en procesbegeleiding mogelijk.
        • Heb je een vraag, wil je een vrijblijvend gesprek of een training aanvragen: klik hier.