Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Veilige zorgrelatie

★ Veilige zorg ★ Grensoverschrijdend gedrag en geweld in afhankelijkheidsrelaties ★

 • “Hoe adviseer en steun ik medewerkers in het handelen bij huiselijk geweld en geweld door medewerkers?”
 • “Hoe zorg ik ervoor dat veilige zorg echt bij ons op de agenda staat en blijft staan?”
 • “Hoe implementeer en borg ik de meldcode en leidraad Veilige zorgrelatie binnen de organisatie?”

Inhoud

Als je wilt starten als aandachtsfunctionaris is een goede training de basis. Deze training wordt verzorgd voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen en leid je op tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en veilige zorgrelatie. Na het volgen van de training heb je tools om als aandachtsfunctionaris aan de slag te gaan.

Tijdens de training werk je met de meldcode, de leidraad veilige zorgrelatie en het werkproces  van de eigen organisatie en ontwikkel je een implementatieplan (door) voor jouw organisatie. Je ontvangt alle informatie gebundeld in het naslagwerk voor de aandachtsfunctionaris.

Resultaat op het thema huiselijk geweld

Kennis – Je hebt inzicht in…

 • omvang, vormen, profielen en gevolgen van vormen van huiselijk geweld.
 • beschermende en risicofactoren van vormen van huiselijk geweld.
 • taken en verantwoordelijkheden van de meldcode.
 • het afwegingskader en meldnormen van de meldcode.
 • het juridisch kader en dossier voeren.
 • kind- en mantelzorgcheck.
 • voorwaarden voor goede hulp en de sociale kaart.
 • werkwijze, monitoren en radarfunctie van Veilig Thuis.
 • taken en verantwoordelijkheden van de directe en indirecte aandachtsfunctionaris.

Vaardigheden – Je kunt…

 • collega’s adviseren en steunen tijdens het handelen volgens de meldcode.
 • bereikbaarheid organiseren.
 • jezelf profileren als aandachtsfunctionaris.
 • de meldcode op de agenda zetten en houden.
 • functioneren als vraagbaak.
 • de meldcode implementeren en borgen.
 • adviesvragen en inzet van de aandachtsfunctionaris registreren en monitoren.

Resultaat op het thema veilige zorgrelatie

Kennis – Je hebt inzicht in…

 • signalen en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.
 • risicofactoren en beschermde factoren om het risico op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken.
 • taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, veilige zorgrelatie en de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.
 • het juridisch kader en dossier voeren.

Vaardigheden – Je kunt…

 • collega’s adviseren en steunen tijdens het handelen volgens de richtlijn veilige zorgrelatie.
 • bereikbaarheid organiseren.
 • jezelf profileren als aandachtsfunctionaris.
 • het thema op de agenda zetten en houden.
 • functioneren als vraagbaak.
 • de veilige zorgrelatie implementeren en borgen.
 • adviesvragen en inzet van de aandachtsfunctionaris registreren en monitoren.
 • directie en management adviseren over de implementatie veilige zorgrelatie.

Resultaat op beide thema’s

Adviseren – Je kunt advies geven over…

 • het opnemen van de meldcode en de veilige zorgrelatie in de primaire werkprocessen van de organisatie.
 • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
 • interne en externe deskundigen om medewerkers te ondersteunen.
 • het regelmatig evalueren van de werking van de meldcode, veilige zorgrelatie en het inzetten van verbeteracties.
 • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van de meldcode en veilige zorgrelatie.
 • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over het gebruik van de meldcode en veilige zorgrelatie.

Praktisch

 • De training duurt vier dagen van zes uur en 8 uur zelfstudie.
 • De training kost €6800,00 per training (incompany) en €840,00 per deelnemer (individuele inschrijving).
 • De training wordt op locatie verzorgd.
 • Er kunnen maximaal 12 deelnemers per groep deelnemen.
 • Het programma zorgt voor een directe transfer naar de praktijk.
 • De training is inclusief coördinatie, voorbereiding, ontwikkeling maatwerk, naslagwerk, certificering, evaluatie, reiskosten en reistijd tot 60 minuten enkele reis.
 • Het certificaat wordt uitgegeven bij 90% aanwezigheid.
 • Voor dit aandachtsgebied is ook implementatieadvies en procesbegeleiding mogelijk.
 • Heb je een vraag, wil je een vrijblijvend gesprek of een training aanvragen: klik hier.