Reviews

Training Help! Een calamiteit

Voor de scholen en het bestuur van PROOLeiden-Leiderdorp was de training Help een Calamiteit heel verhelderend. We hebben in korte termijn veel handvatten gekregen om juist te handelen bij een calamiteit en dat geeft rust. De trainster is deskundig, geeft veel heldere uitleg gekoppeld aan de praktijk.

We hopen dat zich geen calamiteiten voordoen, maar zijn nu goed voorbereid, mede dankzij het uitgebreide naslagwerk. Ook uit de organisatie krijgen we veel positieve reacties en de volgende training staat al gepland!

Cora Koopman

Bestuurssecretaris, PROO Leiden Leiderdorp

Training Help! Een calamiteit

Ik wilde graag meer ervaring en kennis opdoen wanneer er zich een calamiteit voordoet op één van onze scholen binnen Adenium. Je hoopt uiteraard dat je het nooit nodig hebt, maar het voelt wel beter om erop voorbereid te zijn. Je kunt in de regie op het proces en de communicatie dan wel het verschil maken.

De training was erg duidelijk, de trainers zijn zeer ervaren en de casuïstiek is realistisch. Je voelt wat er tijdens een calamiteit allemaal op je af komt en je krijgt duidelijke adviezen en tools wat je wel en niet moet doen.

Greetje Veenstra

Lid College van Bestuur, Adenium

Opleiding Trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld

De opleiding Trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld was heel nuttig, omdat het de basisstof van aanpak huiselijk geweld trainingen overstijgt. De training geeft een duidelijk beeld van de positie van de aandachtsfunctionaris in een organisatie en de verantwoordelijkheden en taken die daarbij passen. En welke verantwoordelijkheden en taken elders liggen, bij de uitvoerend professional en management.

Het onderdeel adviesgesprek geeft de aandachtsfunctionaris goede handvatten voor gesprekken met collega’s en management. Het is nu duidelijk als ik een programma maak voor een training welke delen bij de training aandachtstunctionaris horen en welke onderdelen van de basistraining huiselijk geweld (kindermishandeling, ouderenmishandeling, partnermishandeling etc) er op maat aan toegevoegd kunnen worden. Bedankt Nathalie!

Jet van Haitsma

Trainer en projectleider, Jet Haitsma Training en Advies

Training Verdieping Aanpak Huiselijk geweld

Nathalie Sie gaf aan alle uitvoerend werkers van het IMW Breda een interessante verdiepende trainings-ochtend over huiselijk heweld. Nathalie is goed benaderbaar, speelde in op wat er vanuit onze organisatie gevraagd werd en vertaalde dat met gemak naar wat zij vertelde tijdens de training. Al bij de voorbereidingen had ik er meteen een goed en betrouwbaar gevoel bij.

De trainingsochtend was inhoudelijk, afwisselend en ook gezellig. Een quiz, een casus, theorie, het wisselde elkaar mooi af. Het IMW is zeker weer meer up to date m.b.t. de meldcode, het afwegingskader daarbij en het kijken naar acute/structurele onveiligheid.  Én geïnformeerd over de invloed van chronische stress op huiselijk geweld, intergenerationele overdracht, en hoe belangrijk het is daar als werker oog voor te hebben.

Met dank Nathalie, top gedaan!

Ine van Bree

Intervisie, coaching en methodiek, IMW Breda

Opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld

Absolute aanrader deze opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld. Nathalie geeft duidelijke, heldere informatie die direct meerwaarde heeft. Als ik in één korte zin het geleerde zou moeten samenvatten is het: ‘leren interveniëren met impact’. Ook heb ik veel geleerd van alle mede-deelnemers. En fijn om mij nu meer bekwaam te voelen in het vak trainer.

Kim Lakke

Traumatherapeut, opleider en trainer, HartVerstand, Leiderschap en Talent en IMOZ