• Procesbegeleiding

 • Procesbegeleiding Aanpak Huiselijk geweld
  Procesbegeleiding biedt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders handvatten om de werkprocessen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling goed vorm te geven en uit te voeren, zodat geweld en onveiligheid in de thuissituatie wordt voorkomen of gestopt. Procesbegeleiding kan worden gecombineerd met procesbegeleiding 'Veilige zorgrelatie' waardoor het beleid 'Geweld in afhankelijkheidsrelaties' kan worden ingebed. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

 • Procesbegeleiding 1Gezin1Plan1Regisseur
  Procesbegeleiding biedt aandachtsfunctionarissen, managers en procesregisseurs handvatten om de werkprocessen goed vorm te geven en uit te voeren, zodat zodat zelfregie wordt gestimuleerd en samenhangende ondersteuning wordt ingezet. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

 • Procesbegeleiding Veilige zorgrelatie
  Procesbegeleiding biedt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders handvatten om de werkprocessen Veilige zorgrelatie goed vorm te geven en uit te voeren, zodat grensoverschrijdend gedrag door professionals jegens cliënten wordt voorkomen of gestopt. Procesbegeleiding kan worden gecombineerd met procesbegeleiding meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling waardoor het beleid Geweld in afhankelijkheidsrelaties kan worden ingebed. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

 • Intervisie
  Intervisie biedt de mogelijkheid om met collega's of vakgenoten te leren van vragen, problemen en successen uit de dagelijkse werkpraktijk. Intervisie versterkt competenties op de gebieden verhelderen, analyseren, probleem oplossen, communiceren, samenwerken en creatief denken. Dit leidt tot effectiever werkgedrag. Intervisie wordt verzorgd in combinatie met training of procesbegeleiding. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.