• Veilige zorgrelatie

 • Implementatie Veilige zorgrelatie
  Het implementatietraject biedt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders de mogelijkheid om de Veilige zorgrelatie effectief te implementeren en te borgen, zodat grensoverschrijdend gedrag door professionals jegens cliënten wordt voorkomen of gestopt. Dit traject kan worden gecombineerd met een implementatietraject Aanpak Huiselijk geweld waardoor het beleid 'Geweld in afhankelijkheidsrelaties' kan worden geïmplementeerd en geborgd. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of klik hier voor informatie over de Veilige zorgrelatie.

 • Training Veilige zorgrelatie
  Deze training leidt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders op om onveiligheid door professionals jegens cliënten aan te pakken, zodat geweld en onveiligheid binnen afhankelijkheidsrelaties wordt gesignaleerd en gestopt. Het is mogelijk om de training te accrediteren bij SkJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Training Aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie
  Deze training leidt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders op om de Veilige zorgrelatie te implementeren en borgen binnen de werkprocessen van de organisatie. Deze training kan worden gecombineerd met de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld waardoor het beleid Geweld in afhankelijkheidsrelaties kan worden geïmplementeerd en geborgd. De training kan worden geaccrediteerd bij SkJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Procesbegeleiding Veilige zorgrelatie
  Procesbegeleiding biedt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders handvatten om de werkprocessen Veilige zorgrelatie goed vorm te geven en uit te voeren, zodat grensoverschrijdend gedrag door professionals jegens cliënten wordt voorkomen of gestopt. Procesbegeleiding kan worden gecombineerd met procesbegeleiding meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling waardoor het beleid Geweld in afhankelijkheidsrelaties kan worden ingebed. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.