Complexe en gevoelige communicatie

 ★ Emoties ★ Stress ★ Contact ★ Motiveren ★ Toeleiden ★

“Hoe maak ik contact wanneer er sprake is van stress en emoties tijdens het gesprek?”
“Durf ik met vertrouwen het gesprek aan te gaan wanneer ik een gevoelig onderwerp ga bespreken?”
“Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?”

Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

Inhoud

Deze training wordt verzorgd voor professionals die gesprekken voeren over complexe en gevoelige onderwerpen. De training versterkt kennis en gespreksvaardigheden om over complexe en gevoelige onderwerpen in gesprek te gaan.
Afhankelijk van de behoefte worden een aantal thema’s behandeld.
De training wordt thematisch opgebouwd en op maat samengesteld op basis van wensen van de organisatie en deelnemers.

Thema’s

 1. Waarom we communiceren zoals we communiceren –  De invloed van stress.
 2. Hoe we het gesprek voeren – Contact maken.
 3. Hoe we het gesprek voeren – Zorgen delen.
 4. Waarom we doen wat we doen – Hoe we motivatie versterken.
 5. Hoe we het gesprek voeren – Advies of melden bij Veilig Thuis.
 6. Hoe we het gesprek voeren – Toeleiden naar hulp.

Tijdsduur en resultaat per thema

Hieronder vind je per thema de gemiddelde tijdsduur en resultaten. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, kan de tijdsduur worden verlengd of verkort. Tijdens een training worden meerdere thema’s uitgewerkt. Deze training wordt altijd op maat ontwikkeld. Hier zitten geen meerkosten aan.

     ★ Thema 1. Waarom we communiceren zoals we communiceren –  De invloed van stress ★

    Tijdsduur

    Ongeveer 60 minuten.

    Resultaat

    Kennis – Je hebt inzicht in…

    • Deelnemer heeft inzicht in de werking van de hersenen bij stress.

    • Deelnemer heeft inzicht in het ontstaan van chronische stress.

    • Deelnemer heeft inzicht in zijn/haar eerste stresssignaal.

    • Deelnemer heeft inzicht in zijn/haar eerste kalmeersignaal.

    • Deelnemer heeft inzicht in zijn/haar gedragskeuze.

    • Deelnemer heeft inzicht in zijn/haar bron van assertieve energie.

    • Deelnemer heeft inzicht in hoe stress wordt gereguleerd.

    • Deelnemer heeft inzicht in de vier niveaus van metacommunicatie.

    • Deelnemer heeft inzicht in de interventies van metacommunicatie.

    • Deelnemer heeft inzicht in hoe emoties worden gehanteerd door metacommunicatie.

    Bewust – Je bent je bewust dat…

    • Deelnemer is zich bewust dat stress invloed heeft op een gesprek.

    • Deelnemer is zich bewust dat chronische stress het onzichtbare gevolg kan zijn van een leven in onveiligheid.

    Vaardigheden – Je kunt…

    • Deelnemer kan emoties hanteren door gebruik van metacommunicatie.

       ★ Thema 2. Hoe we het gesprek voeren – Contact maken

      Tijdsduur

      Ongeveer 60 minuten.

      Resultaat

      Kennis – Je hebt inzicht in…

      • Deelnemer heeft inzicht in basisgespreksvaardigheden.

      • Deelnemer heeft inzicht in de vaardigheid spiegelen.

      • Deelnemer heeft inzicht in de vaardigheid gevoelsreflectie en checken of dit klopt.

      • Deelnemer heeft inzicht in het inhouds- en betrekkingsniveau.

      • Deelnemer heeft inzicht in open, gesloten, suggestieve en doorvragen.

      • Deelnemer heeft inzicht in de vaardigheid LSD: Luisteren, Samenvatten en (Door)vragen.

      Bewust – Je bent je bewust dat…

      • Deelnemer is zich bewust van een basishouding die contact bevordert.

      Vaardigheden – Je kunt…

      • Deelnemer kan een emotie spiegelen.

      • Deelnemer kan een gevoelsreflectie geven en checken of dit klopt.

      • Deelnemer kan schakelen tussen inhouds- en betrekkingsniveau.

      • Deelnemer kan luisteren, samenvatten en doorvragen.

         ★ Thema 3. Hoe we het gesprek voeren – Zorgen delen 

        Tijdsduur

        Ongeveer 60 minuten.

        Resultaat

        Kennis – Je hebt inzicht in…

        • Deelnemer heeft inzicht in de fasen van een zorgverkennend gesprek.

        Bewust – Je bent je bewust dat…

        • Deelnemer is zich bewust van een basishouding die contact bevordert.

         Vaardigheden – Je kunt…

         • Deelnemer kan de betrokkene verwelkomen en kennismaken.
         • Deelnemer kan doel en aanleiding uitleggen aan betrokkene.
         • Deelnemer kan zorgen delen concreet en objectief delen.
         • Deelnemer kan betrokkene vragen of deze de zorgen herkent.
         • Deelnemer kan sensitief reageren op de reactie van de betrokkene.
         • Deelnemer kan luisteren, samenvatten en doorvragen.
         • Deelnemer kan kernpunten vaststellen uit het gesprek.
         • Deelnemer kan een samenvatting van de kernpunten geven.
         • Deelnemer kan betrokkene vragen of deze de samenvatting herkent.
         • Deelnemer kan een vervolgafspraak met betrokkene maken.

            ★ Thema 4. Waarom we doen wat we doen – Hoe we motivatie versterken 

           Tijdsduur

           Ongeveer 120 minuten.

           Resultaat

           Kennis – Je hebt inzicht in…

           • Deelnemer heeft inzicht in voorwaarden die motivatie versterken.

           • Deelnemer heeft inzicht in interactietypen vanuit het oplossingsgericht werken.

           • Deelnemer heeft inzicht in drie vormen van motivatie: intrinsieke, extrinsieke en autonome motivatie van de Zelfdeterminatietheorie.

           • Deelnemer heeft inzicht in het motivatiemodel van Prochaska en DiClemente.

           • Deelnemer heeft inzicht in de verschillende fasen van het motivatiemodel.

           Bewust – Je bent je bewust dat…

           • Deelnemer is zich bewust van een basishouding die contact bevordert.

           Vaardigheden – Je kunt…

           • Deelnemer kan betrokkene motiveren van de fase van voorbeschouwing naar de fase van overpeinzen.

           • Deelnemer kan betrokkene motiveren van de fase van overpeinzen naar beslissen.

           • Deelnemer kan betrokkene motiveren van de fase van beslissen naar de fase veranderen.

           • Deelnemer kan samen met de ander op zoek gaan naar diens autonome motivatie.

           • Deelnemer kan de ander diens autonome motivatie laten verwoorden.

            ★ Thema 5. Hoe we het gesprek voeren – Advies of melden bij Veilig Thuis. 

           Tijdsduur

           Ongeveer 60 minuten.

           Resultaat

           Kennis – Je hebt inzicht in…

           • Deelnemer heeft inzicht in de balans van aansluiten en positioneren tijdens het gesprek met betrokkenen over de melding bij Veilig Thuis.

           Bewust – Je bent je bewust dat…

           • Deelnemer is zich bewust van een basishouding die contact bevordert.

           Vaardigheden – Je kunt…

           • Deelnemer kan betrokkenen met een inhoudelijke onderbouwing op afwegingsvragen uitleggen dat er advies wordt gevraagd of een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis.

            ★ Thema 6. Hoe we het gesprek voeren – Toeleiden naar hulp 

           Tijdsduur

           Ongeveer 60 minuten.

           Resultaat

           Kennis – Je hebt inzicht in…

           • Deelnemer heeft inzicht in de fasen van het grensstellend gesprek.

           Bewust – Je bent je bewust dat…

           • Deelnemer is zich bewust van een basishouding die contact bevordert.

           Vaardigheden – Je kunt…

           • Deelnemer kan betrokkene verwelkomen en kennismaken.
           • Deelnemer kan doel en aanleiding uitleggen aan betrokkene.

           • Deelnemer kan signalen en zorgen concreet en objectief delen met betrokkene.

           • Deelnemer kan voorgenomen en eventuele uitgevoerde acties delen met betrokkene.

           • Deelnemer kan betrokkene vragen of deze de signalen en zorgen herkent.

           • Deelnemer kan sensitief reageren op de reactie van de betrokkene.

           • Deelnemer kan emoties reguleren van betrokkene.

           • Deelnemer kan kernpunten vaststellen uit het gesprek.

           • Deelnemer kan een samenvatting van de kernpunten geven.

           • Deelnemer kan betrokkene vragen of deze de samenvatting herkent.

           • Deelnemer kan een vervolgafspraak met betrokkene maken.

           Praktisch

           • De training wordt op vraag van de opdrachtgever thematisch samengesteld. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, kan de tijdsduur per thema worden verlengd of verkort. Tijdens een training worden meerdere thema’s uitgewerkt. Deze training wordt altijd op maat ontwikkeld. Hier zitten geen meerkosten aan.
           • Een module duurt drie uur en kost €850,00.
           • De training wordt op locatie verzorgd.
           • Er kunnen maximaal 12 deelnemers per groep deelnemen.
           • Het programma zorgt voor een directe transfer naar de praktijk.
           • De training is inclusief coördinatie, voorbereiding, ontwikkeling maatwerk, naslagwerk, certificering, evaluatie, reiskosten en reistijd tot 60 minuten enkele reis.
           • De training kan op vraag worden geaccrediteerd.
           • Het certificaat wordt uitgegeven bij 90% aanwezigheid.
           • Voor dit aandachtsgebied is ook implementatieadvies en procesbegeleiding mogelijk.
           • Heb je een vraag, wil je een vrijblijvend gesprek of een training aanvragen: klik hier.