• Training Aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie

  Hoe adviseer en steun ik medewerkers bij het signaleren en handelen van grensoverschrijdend gedrag en geweld door medewerkers?

  Hoe zorg ik ervoor dat veilige zorg echt bij ons op de agenda staat en blijft staan?
  Hoe implementeer en borg ik de veilige zorgrelatie binnen de organisatie?


  Inhoud
  Als je wilt starten als aandachtsfunctionaris is een goede training de basis. De training Aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie wordt verzorgd voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen binnen langdurige zorg (ouderen- en gehandicaptenzorg) en leid je op tot aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie. Na het volgen van de training heb je tools om als aandachtsfunctionaris aan de slag te gaan.

  Tijdens de training werk je met de leidraad Veilige zorgrelatie en het werkproces van de eigen organisatie en ontwikkel je een implementatieplan (door) voor jouw organisatie. Je ontvangt alle informatie gebundeld in het naslagwerk voor de aandachtsfunctionaris.

 • Praktisch

      Op locatie of online verzorgd.
  ☆      3 dagen of 6 dagdelen.
      Maximaal 12 personen.
      Direct transfer naar de praktijk.
      Incl. Implementatieplan en naslagwerk voor de aandachtsfunctionaris
      Op verzoek geaccrediteerd.
      Certificaat bij minimaal 80% aanwezigheid.
      €800,00 per persoon of €5.000,00 per training.
      Vraag een training aan of stel een vraag.
      Download de folder.
 • Resultaat

 • Kennis - Je hebt inzicht in...

  • signalen en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.
  • risicofactoren en beschermde factoren om het risico op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken.
  • de stappen, acties en verantwoordelijkheden van de Veilige zorgrelatie en de week kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.
  • het juridisch kader en dossier voeren.
  • taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie.
 • Vaardigheden - Je kunt...

  • collega's adviseren en steunen tijdens het handelen volgens de richtlijn veilige zorgrelatie.
  • bereikbaarheid organiseren.
  • jezelf profileren als aandachtsfunctionaris.
  • het thema op de agenda zetten en houden.
  • functioneren als vraagbaak.
  • de veilige zorgrelatie implementeren en borgen.
  • adviesvragen en inzet van de aandachtsfunctionaris registreren en monitoren.
  • directie en management adviseren over de implementatie veilige zorgrelatie.
 • Adviseren - Je kunt advies geven over...

  • het opnemen van de veilige zorgrelatie in de primaire werkprocessen van de organisatie.
  • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
  • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om medewerkers te ondersteunen.
  • het regelmatig evalueren van de werking van de veilige zorgrelatie en het inzetten van verbeteracties.
  • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van de veilige zorgrelatie.
  • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over het gebruik van de veilige zorgrelatie.
 • Ervaringen van deelnemers