Training Aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie

★ Veilige zorg ★ (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag ★ Geweld en agressie ★

“Hoe adviseer en steun ik medewerkers in het handelen bij signalen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag?”
“Hoe zorg ik ervoor dat veilige zorg echt bij ons op de agenda staat en blijft staan?”
“Hoe implementeer en borg ik de leidraad Veilige zorgrealtie binnen de organisatie?”

Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan de training Aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie.

Inhoud

Deze training wordt verzorgd voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen en leid je op tot aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie. Na het volgen van de training hebt je tools om als aandachtsfunctionaris aan de slag te gaan.

Tijdens de training werk je met de leidraad Veilige zorgrelatie en het werkproces van de eigen organisatie en ontwikkel je een implementatieplan voor jouw organisatie. Je ontvangt alle informatie gebundeld in het naslagwerk voor de aandachtsfunctionaris.

Kennis – Je hebt inzicht in…

 • signalen en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.
 • risicofactoren en beschermde factoren om het risico op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken.
 • de stappen, acties en verantwoordelijkheden van de Veilige zorgrelatie en de week kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.
 • het juridisch kader en dossier voeren.
 • taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie.

Vaardigheden – Je kunt…

 • collega’s adviseren en steunen tijdens het handelen volgens de richtlijn veilige zorgrelatie.
 • bereikbaarheid organiseren.
 • jezelf profileren als aandachtsfunctionaris.
 • het thema op de agenda zetten en houden.
 • functioneren als vraagbaak.
 • de leidraad Veilige zorgrelatie implementeren en borgen.
 • adviesvragen en inzet van de aandachtsfunctionaris registreren en monitoren.
 • directie en management adviseren over de implementatie leidraad Veilige zorgrelatie.

Adviseren – Je kunt advies geven over…

 • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
 • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om medewerkers te ondersteunen.
 • het regelmatig evalueren van de werking van de leidraad Veilige zorgrelatie en het inzetten van verbeteracties.
 • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van de leidraad Veilige zorgrelatie.
 • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over het gebruik van de leidraad veilige zorgrelatie.

iPraktisch

 • De training duurt twee dagen van zes uur en vier uur zelfstudie.
 • De training kost €3400,00 per training (incompany) en €420,00 (individuele inschrijving).
 • De training wordt op locatie verzorgd.
 • Er kunnen maximaal 12 deelnemers per groep deelnemen.
 • Het programma zorgt voor een directe transfer naar de praktijk.
 • De training is inclusief coördinatie, voorbereiding, ontwikkeling maatwerk, naslagwerk, certificering, evaluatie, reiskosten en reistijd tot 60 minuten enkele reis.
 • Het certificaat wordt uitgegeven bij 90% aanwezigheid.
 • Voor dit aandachtsgebied is ook implementatieadvies en procesbegeleiding mogelijk.
 • Heb je een vraag, wil je een vrijblijvend gesprek of een training aanvragen: klik hier.