• Training Veilige zorgrelatie

  Hoe signaleer ik grensoverschrijdend gedrag door medewerkers en tussen cliënten?
  Hoe ga ik in gesprek over grensoverschrijdend gedrag?
  Hoe handel ik volgens de veilige zorgrelatie en de meldplicht bij geweld in de zorgrelatie?

  Inhoud
  Deze training wordt verzorgd voor beroepsgroepen die vallen onder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg én werkzaam zijn binnen de ambulante en (semi)residentiële zorg:

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Verpleeghuiszorg
  • Wijkverpleging
  • Ziekenhuizen

  De training versterkt kennis en vaardigheden om grensoverschrijdend gedrag te signaleren en aan te pakken. Na het volgen van de training kun grensoverschrijdend gedrag signaleren en weet je hoe te handelen. Je kunt in gesprek gaan over signalen van grensoverschrijdend gedrag. Je weet aan wie je advies kunt vragen en wanneer je een melding doet bij de leidinggevende.

 • Praktisch

      Op locatie verzorgd.
      Maximaal 12 personen.
      Modulair maatwerk.
      Direct transfer naar de praktijk.
      Incl. Reader Veilige zorgrelatie.
      Op verzoek geaccrediteerd.
      Certificaat bij minimaal 80% aanwezigheid.
      €750,00 per module van drie uur.
      Vraag een training aan of stel een vraag.
 • Resultaat

 • Kennis - Je hebt inzicht in...

  • signalen en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.
  • risicofactoren en beschermde factoren om het risico op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken.
  • het herkennen van grensoverschrijdend gedrag.
  • de stappen van de Veilige zorgrelatie.
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie.
  • het vastleggen van informatie in het dossier.
 • Bewust - Je bent je bewust dat...

  • afhankelijkheid machtsongelijkheid versterkt.
  • dat grensoverschrijdend gedrag en geweld voortkomt.
  • dat iedere cliënt recht heeft op een veilige zorgrelatie.
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het signaleren van grensoverschrijdend gedrag.
  • dat het bieden van steun aan cliënten belangrijk is.
 • Vaardigheden - Je kunt...

  • signalen van grensoverschrijdend gedrag herkennen.
  • een collega aanspreken over signalen van grensoverschrijdend gedrag.
  • reageren op een cliënt bij een onthulling over grensoverschrijdend gedrag.
  • Een melding doen bij de leidinggevende of vertrouwenspersoon.
  • een deskundige consulteren.
  • handelen volgens de stappen van de veilige zorgrelatie.