Calamiteiten

★  Help! Een calamiteit. Coördineren van calamiteiten ★

“Hoe zorg ik ervoor dat onze organisatie is voorbereid op een onverwachte, schokkende gebeurtenis?”
“Hoe zet ik een crisisteam op?”
“Hoe coördineer ik een calamiteit zodanig dat de rust weerkeert?”
“Hoe bied ik ondersteuning, nazorg en eventueel rehabilitatie?”

Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

Inhoud

Onverwachte en schokkende gebeurtenissen en calamiteiten komen overal voor. Je hoopt dat het niet jouw organisatie zal treffen. Maar als het wel jouw organisatie treft? Dan kun je beter goed voorbereid zijn.

Deze training wordt verzorgd voor iedereen die verantwoordelijk is of adviseert wanneer een calamiteit zich voordoet: bestuurders, directeuren, locatieleiders en beleidsadviseurs.

Deze training versterkt competenties om een calamiteit te coördineren en de rust te bewaren binnen de organisatie. Na het volgen van de training heb je tools om calamiteiten voor te bereiden, te coördineren en nazorg te verlenen.

Tijdens de training leer je door middel van het oefenen van een realistische calamiteit. Je ontvangt het naslagwerk ‘Help! Een calamiteit’ waarin in stappenplannen wordt uitgelegd hoe te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Daarnaast wordt informatie gegeven over wettelijke rechten en plichten, de werkwijze van politie en hulpverleners,  het crisisteam, (crisis)communicatie,  nazorg en rehabilitatie bieden.

Resultaat

Je hebt inzicht in…, je bent bewust van… en je kunt…

 • Handelen bij diverse soorten calamiteiten.
 • Overleg voeren en melden bij de (vertrouwens)inspecteur.
 • Overleggen en samenwerken met externe professionals zoals politie, GGD GHOR, gemeente, Slachtofferhulp en hulpverleners.
 • Een crisisteam opzetten en een plan van aanpak uitvoeren.
 • Intern en extern crisiscommunicatie voeren.
 • Bieden van ondersteuning, nazorg en rehabilitatie.
 • Herstellen van de rust binnen de organisatie.

Schokkende gebeurtenissen of calamiteiten zijn:

 • Plotseling overlijden.
 • Gezinsmoord.
 • Zelfdoding.
 • Moord.
 • Ongeval.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • (Online) Seksueel misbruik.
 • Geweld en agressie.
 • Shooting.

 

  Praktisch

  • De training duurt één dag van zes uur en kost €2200,00 per training.
  • De training wordt op locatie verzorgd.
  • Er kunnen maximaal 16 deelnemers per groep deelnemen.
  • Het programma zorgt voor een directe transfer naar de praktijk.
  • De training is inclusief coördinatie, voorbereiding, ontwikkeling maatwerk, naslagwerk, certificering, evaluatie, reiskosten en reistijd tot 60 minuten enkele reis.
  • Het certificaat wordt uitgegeven bij 90% aanwezigheid.
  • Voor dit aandachtsgebied is ook implementatieadvies en procesbegeleiding mogelijk.
  • Heb je een vraag, wil je een vrijblijvend gesprek of een training aanvragen: klik hier.