Training Aanpak Huiselijk geweld

★ Huiselijk geweld ★ Kindermishandeling ★ Ouderenmishandeling ★ Eergelateerd geweld ★ Meisjesbesnijdenis ★

“Hoe signaleer ik huiselijk geweld?”
“Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?”
“Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?”

Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

Inhoud

Deze training wordt verzorgd voor professionals die werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De training versterkt kennis en vaardigheden om vormen van huiselijk geweld te signaleren en aan te pakken.
Afhankelijk van de behoefte wordt partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, meisjesbesnijdenis en/of eergerelateerd geweld behandeld. Na het volgen van de training kun je handelen volgens de meldcode.
De training wordt modulair opgebouwd en op maat samengesteld op basis van wensen van de organisatie en deelnemers.

Modules

 • Module ‘Huiselijk geweld en de meldcode’.
 • Module ‘Kindermishandeling en de meldcode’.
 • Module ‘Partnergeweld en de meldcode’.
 • Module Ouderenmishandeling en de meldcode.
 • Module Eergerelateerd geweld en de meldcode.
 • Module ‘Meisjesbesnijdenis en de meldcode’.
 • Module ‘In gesprek over signalen van onveiligheid en geweld’.

Resultaat

Kennis – Je hebt inzicht in…

 • omvang, vormen, profielen en gevolgen van vormen van huiselijk geweld.
 • beschermende en risicofactoren van vormen van huiselijk geweld.
 • stappen, acties en verantwoordelijkheden van de meldcode.
 • het afwegingskader en meldnormen van de meldcode.
 • het juridisch kader en dossier voeren.
 • kind- en mantelzorgcheck.
 • voorwaarden voor goede hulp en de sociale kaart.

Bewust – Je bent je bewust dat…

 • intergenerationele overdracht een rol speelt bij het ontstaan van huiselijk geweld.
 • dat het bij huiselijk geweld vaak gaat om complexe problemen bij betrokkenen.
 • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij signalen van onveiligheid en geweld.
 • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen.
 • dat het bieden van steun aan betrokkenen belangrijk is.

Vaardigheden – Je kunt…

 • signalen van huiselijk geweld in kaart brengen.
 • een deskundige consulteren.
 • in gesprek gaan over signalen van onveiligheid en geweld.
 • wegen en besluiten volgens het afwegingskader.
 • handelen volgens de stappen van de meldcode.

  Praktisch

  • De training wordt op vraag van de opdrachtgever modulair samengesteld en op maat verzorgd.
  • Een module duurt drie uur en kost €850,00.
  • De training wordt op locatie verzorgd.
  • Er kunnen maximaal 12 deelnemers per groep deelnemen.
  • Het programma zorgt voor een directe transfer naar de praktijk.
  • De training is inclusief coördinatie, voorbereiding, ontwikkeling maatwerk, naslagwerk, certificering, evaluatie, reiskosten en reistijd tot 60 minuten enkele reis.
  • De training kan op vraag worden geaccrediteerd.
  • Het certificaat wordt uitgegeven bij 90% aanwezigheid.
  • Voor dit aandachtsgebied is ook implementatieadvies en procesbegeleiding mogelijk.
  • Heb je een vraag, wil je een vrijblijvend gesprek of een training aanvragen: klik hier.