Opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld

★ Huiselijk geweld ★ Kindermishandeling ★ Ouderenmishandeling ★ Eergelateerd geweld ★ Meisjesbesnijdenis ★

Werk jij als trainer of professional? Vind je het leuk om voor de groep te staan en competenties bij mensen te versterken? Vind je het belangrijk dat professionals en vrijwilligers huiselijk geweld kunnen signaleren en weten hoe te handelen?

Heb je vragen als:

  • “Hoe geef ik een interactieve training over het handelen volgens de meldcode?”
  • “Hoe ontwikkel ik een lessenserie over signaleren (van vormen) bij huiselijk geweld?”
  • “Hoe organiseer ik een workshop over het in gesprek gaan over onveiligheid en geweld?
”
  • “Hoe ontwikkel ik een scholing op maat, zodat deelnemers in hun werkpraktijk durven signaleren en handelen?”

Ben je op zoek naar een ready-to-go-opleiding, zodat je na het volgen van de opleiding startklaar bent en direct aan de slag kan?

Klik op de link voor meer informatie en volg deze opleiding bij Trainers Huiselijk Geweld.