Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld

★ Huiselijk geweld ★ Kindermishandeling ★ Ouderenmishandeling ★

“Hoe adviseer en steun ik medewerkers in het handelen volgens de meldcode?”
“Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de agenda staat en blijft staan?”
“Hoe implementeer en borg ik de meldcode binnen de organisatie?”

Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld.

Inhoud

Als je wilt starten als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling is een goede training de basis. Deze training wordt verzorgd voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen en leid je op tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling. Na het volgen van de training heb je tools om als aandachtsfunctionaris aan de slag te gaan.

Tijdens de training werk je met de meldcode van de eigen organisatie en ontwikkel je een implementatieplan voor jouw organisatie. Je ontvangt alle informatie gebundeld in het naslagwerk voor de aandachtsfunctionaris.

Resultaat

Kennis – Je hebt inzicht in…

 • omvang, vormen, profielen en gevolgen van vormen van huiselijk geweld.
 • beschermende en risicofactoren van vormen van huiselijk geweld.
 • stappen, acties en verantwoordelijkheden van de meldcode.
 • het afwegingskader en meldnormen van de meldcode.
 • het juridisch kader en dossier voeren.
 • kind- en mantelzorgcheck.
 • voorwaarden voor goede hulp en de sociale kaart.
 • werkwijze, monitoren en radarfunctie van Veilig Thuis.
 • taken en verantwoordelijkheden van de directe en indirecte aandachtsfunctionaris.

Vaardigheden – Je kunt…

 • collega’s adviseren en steunen tijdens het handelen volgens de meldcode.
  bereikbaarheid organiseren.
 • jezelf profileren als aandachtsfunctionaris.
 • de meldcode op de agenda zetten en houden.
 • functioneren als vraagbaak.
 • de meldcode implementeren en borgen.
 • adviesvragen en inzet van de aandachtsfunctionaris registreren en monitoren.
 • directie en management adviseren over de implementatie meldcode.

Adviseren – Je kunt advies geven over…

 • het opnemen van de meldcode in de primaire werkprocessen van de organisatie.
 • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
 • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om medewerkers te ondersteunen.
 • het regelmatig evalueren van de werking van de meldcode en het inzetten van verbeteracties.
 • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van de meldcode.
 • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over het gebruik van de meldcode.

 

 Praktisch

 • De training duurt drie dagen van zes uur en 6 uur zelfstudie.
 • De training kost €5.100,00 per training (incompany) en €630,00 per persoon (individuele inschrijving).
 • De training wordt op locatie verzorgd.
 • Er kunnen maximaal 12 deelnemers per groep deelnemen.
 • Het programma zorgt voor een directe transfer naar de praktijk.
 • De training is inclusief coördinatie, voorbereiding, ontwikkeling maatwerk, naslagwerk, certificering, evaluatie, reiskosten en reistijd tot 60 minuten enkele reis.
 • De training is SKJ geaccrediteerd en kan op vraag voor andere beroepsgroepen worden geaccrediteerd.
 • Het certificaat wordt uitgegeven bij 90% aanwezigheid.
 • Voor dit aandachtsgebied is ook implementatieadvies en procesbegeleiding mogelijk.
 • Heb je een vraag, wil je een vrijblijvend gesprek of een training aanvragen: klik hier.