Deel 3

Zowel Luuk als Evi geven in gesprek aan dat de sfeer in huis niet is verbeterd. Het is niet gelukt om aan de afbetalingsregeling van de televisie te voldoen. Ook de huur is de afgelopen twee maanden niet betaald.  

Luuk en Evi geven aan dat dit stress geeft en dat zij hier regelmatig ruzie over hebben. En door de stress lopen de ruzies weleens uit de hand en wordt er geschreeuwd. Zij proberen dit zoveel mogelijk te vermijden waar de kinderen bij zijn en praten dit daarna weer uit en maken het dan weer goed.

Op jouw vraag hoe vaak ruzies de afgelopen twee weken zijn voorgekomen, geeft Evi aan dat zij vijf keer ruzie hebben gehad over geld. Luuk geeft aan dat het weer beter zal gaan als de televisie en de huur is betaald en wanneer zij komende tijd zuinig aan doen, gaat het afbetalen wel lukken.

Mila’s en Bram’s gedrag is afgelopen weken verandert. Mila is stiller en rustiger geworden en doet wat haar ouders van haar vragen. Ze zorgt vaker voor Bram omdat Evi en Luuk minder aandacht lijken te hebben voor Bram. Mila geeft Bram soms te eten en brengt hem meestal naar bed. Ze probeert Bram af te leiden wanneer Evi en Luuk ruzie met elkaar maken. Bram daarentegen is juist drukker en luidruchtiger geworden. 

Beantwoord de volgende vragen

Er komt een collega naar jou toe met deze casus. Zij vraagt zich af wat zij moet doen. Welk advies geef jij aan deze collega? Denk daarbij aan de volgende thema’s:

  1. Welke signalen van onveiligheid en/of geweld heeft deze collega gezien en gehoord?
  2. Hoe adviseer jij deze collega in te schatten of er sprake is van acute of structurele onveiligheid of onthulling/disclosure?
  3. Wat adviseer jij deze collega over het doorlopen van de stappen, afwegingskader en acties van de meldcode?
  4. Adviseer je om de meldcode te starten of te vervolgen in het dossier?