Gezinsamenstelling

Het gezin bestaat uit:

  • Luuk, vader, 37 jaar, heeft LTO (lager technisch onderwijs) twee jaar gevolgd en is daarna gaan werken.
  • Evi, moeder, 33 jaar, heeft ZMLK (zeer moeilijk lerend) onderwijs genoten.
  • Mila (9 jaar), heeft een gemiddeld IQ en volgt regulier onderwijs groep 5.
  • Bram (4 jaar), heeft een ontwikkelingsachterstand en autisme spectrum stoornis (ASS) en gaat naar het kinderdagcentrum binnen een organisatie voor mensen met een beperking. Aan dit kinderdagcentrum is een gedragskundige verbonden. Ouders krijgen ambulante begeleiding in de thuissituatie voor de opvoeding van Bram.

Deel 1

Het gezin heeft een bijstandsuitkering. In gesprek met Evi geeft zij aan dat zij het thuis niet breed hebben en dat het meestal lukt om drie maaltijden per dag op tafel te zetten, maar ongeveer 2x per week eet het gezin niet warm ’s avonds maar brood. Op jouw vraag of Evi lid is van de voedselbank, gaf zij aan dat zij dat niet zijn. Het maatschappelijk werk heeft hier al eens met Luuk over gesproken, maar hij wil geen liefdadigheid van anderen aannemen.

De financiële situatie geeft soms spanning in huis, vooral aan het eind van de maand. Evi geeft aan dat Luuk en zij hier altijd wel weer goed uitkomen. Wanneer jij vraagt hoe deze spanningen eruit zien, geeft Evi aan dat er soms woordenwisselingen zijn, maar dat zij niet tegen elkaar schreeuwen of elkaar slaan. Evi geeft aan dat het soms moeilijk is, maar dat zij het gevoel heeft dat het hen samen lukt om met de situatie om te gaan. Evi’s zus is een echte steun, met haar kan Evi over haar problemen praten en wanneer het financieel echt moeilijk is, nodigt zus het gezin regelmatig uit om mee te eten. 

Zij houden beiden van de kinderen. Evi geeft aan dat Mila een schat van een meid is die haar vaak helpt en Bram is het zorgenkindje.

Deel 2

Twee weken later is er weer een gesprek met Luuk en Evi. Luuk geeft aan dat het afgelopen tijd niet makkelijk is geweest. Luuk probeert weer aan het werk te komen. Hij schrijft wekelijks meerdere brieven, maar wordt niet uitgenodigd voor een gesprek. Hij geeft aan dat dit wellicht ligt aan zijn opleidingsniveau, hij heeft de middelbare school niet afgemaakt. Daar baalt hij nu wel van. 

Luuk geeft aan dat Evi soms meer geld uitgeeft dan wat er binnen komt en dat dat voor problemen zorgt. Enerzijds begrijpt hij dat er spullen voor de kinderen nodig zijn, anderzijds vindt hij dat kinderen niet zoveel spullen nodig hebben. Daarnaast irriteert het Luuk ook dat Evi regelmatig naar de kapper gaan en haar haar laat verven. Dat kost veel geld. Evi geeft aan dat kinderen nu eenmaal geld kosten en dat zij best oplet wat zij koopt. Evi geeft aan dat Luuk rookt en dat dat nu ook eenmaal veel geld kost.

Afgelopen week is er ruzie geweest, omdat er een nieuwe televisie op afbetaling is gekocht door Luuk. Hierdoor is een schuld ontstaan van 800 euro. Luuk en Evi geven aan dat dit stress geeft.  De ruzie vond plaats terwijl de kinderen op bed lagen. Er is geschreeuwd tegen elkaar, maar er is geen lichamelijk geweld gebruikt. Luuk en Evi geven aan dat zij dit hebben uitgepraat en het weer hebben goed gemaakt met elkaar. Luuk geeft aan dat het weer beter zal gaan als de televisie is betaald en wanneer zij komende tijd zuinig aan doen, gaat het afbetalen wel lukken.

Evi geeft aan dat zij stress heeft van de situatie en dat ze hier hoofdpijn van krijgt. Ook heeft zij minder geduld met de kinderen, vooral tijdens het eten en naar bed gaan. Zij raakt geïrriteerd van de steeds herhalende vragen van Bram  en wanneer Bram dan treuzelt, kan ze weleens boos op hem worden. Ze wilt dan niet schreeuwen naar Bram. Ze loopt dan weg en zegt tegen Mila dat zij Bram naar bed moet brengen. Mila is dan echt een schat, want zij brengt Bram dan naar bed.

Beantwoord de volgende vragen

Er komt een collega naar jou toe met deze casus. Zij vraagt zich af wat zij moet doen. Welk advies geef jij aan deze collega? Denk daarbij aan de volgende thema’s:

  1. Welke signalen van onveiligheid en/of geweld heeft deze collega gezien en gehoord?
  2. Hoe adviseer jij deze collega in te schatten of er sprake is van acute of structurele onveiligheid of onthulling/disclosure?
  3. Wat adviseer jij deze collega over het doorlopen van de stappen, afwegingskader en acties van de meldcode? 
  4. Adviseer je om de meldcode te starten of te vervolgen in het dossier?