(On)Rust en (Na)Zorg

Doelen

 • Je hebt inzicht in het organiseren van nazorg en kan nazorg organiseren.
 • Je hebt inzicht in rehabilitatie en kan rehabiliteren.

Informatie uit het naslagwerk

 • Hoofdstuk 3. Wat te doen: Stappenplannen:
  • Stappenplan (Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag medewerker-leerling
 • Hoofdstuk 12. Ondersteuning bieden
 • Hoofdstuk 13. Fasen van het rouwproces
 • Hoofstuk 14. Rouwreacties en rouwverwerking bij kinderen per leeftijd
 • Hoofdstuk 17. Herstel en nazorg bieden

Situatie

Aanhouding: Onrust in het team

Het team is duidelijk ontdaan van de situatie. Er is veel onrust onder medewerkers. Er zijn medewerkers die het niet kunnen geloven dat meester Tim zoiets zou doen. Meester Tim is er altijd als je hem nodig hebt en niets is hem te veel.

Andere medewerkers vertellen dat zij meester Tim altijd wel heel amicaal tegen de leerlingen vonden doen. Het feit dat niets hem te veel was, die keer dat hij eerder voor het kerstdiner aanwezig was, om de leerlingen alvast binnen te laten…. Zou er toen ook iets zijn gebeurt? En die keer bij de musical? Aan het eind heeft Tim afgesloten.

Er zijn leerkrachten die niet meer goed slapen. Er zijn leerkrachten die zich de hele dag gespannen voelen. Mannelijke leerkrachten durven leerlingen niet meer aan te raken of hen ergens mee te helpen of te troosten.

Schuldig voelen

Conciërge Johan loopt bij jou binnen en vertelt.

Luister fragment 6.

Voorlopige hechtenis: Tweespalt in het team

De onrust en tweespalt in het team loopt op nadat meester Tim in voorlopige hechtenis wordt genomen. Medewerkers die niet geloven dat meester Tim zoiets doet worden bozer. ‘Hoe kan het dat Tim langer vast moet zitten!’ zegt een leerkracht.

Andere leerkrachten geven aan dat ze nu het bewijs hebben dat er werkelijk iets aan de hand is. ‘Anders word je niet in voorlopige hechtenis genomen’ zegt een andere leerkracht.

Verwarring na persbericht

Lucas, leerkracht groep 5 vertelt jou het volgende.

Luister fragment 7.

Stressklachten blijven

Bij een aantal leerkrachten blijven ook stressklachten bestaan na drie maanden. Zij geven aan nog steeds niet goed te kunnen slapen en zich schuldig te voelen over de situatie.

Eén van de leerkrachten geeft geëmotioneerd aan: ‘Wij zijn allen verantwoordelijk voor onze leerlingen, wij hadden dit moeten voorkomen.’

Ziekmelding

Een leerkracht belt met de schoolleider.

Luister fragment 8.

Stress door oproep als getuige

De duo-collega van meester Tim en de leerkracht uit groep 8b worden opgeroepen als getuige. Zij geven aan dat dit veel stress geeft, zowel op school als thuis.

Verdriet om uitspraak

Na maanden is het vonnis dat meester Tim schuldig wordt verklaard. Het team is verdrietig en boos. ‘Hoe kan hij ons met zoiets opzadelen!’ zegt een leerkracht. Een andere leerkracht verzucht: ‘Hoe moeten kinderen leren dat de wereld veilig is, als je meester zoiets heeft gedaan.’

Spanning bij vrijlating

Na 1,5 jaar is Tim vrijgekomen. Een teamlid heeft Tim in het aangrenzende dorp zien lopen. Het team schrikt van het bericht. Een derde zegt met stemverheffing: ‘ Als ik hem tegenkom, dan spreek ik hem hierop aan. Reken maar!’

Een ander zegt: ‘Ik krijg nu al stress als ik eraan denk dat ik Tim ergens tegen zal komen. Ik hoorde het gisteren en alle spanning die ik in het begin van deze situatie voelde komt weer terug’.

Opdrachten

 1. Welke actie(s) of zorg zet je in na ‘Aanhouding: Onrust in het team’?
 2. Welke actie(s) of zorg zet je in na ‘Schuldig voelen’?
 3. Welke actie(s) of zorg zet je in na ‘Voorlopige hechtenis: Tweespalt in het team’?
 4. Welke actie(s) of zorg zet je in na ‘Verwarring na persbericht’?
 5. Welke actie(s) of zorg zet je in na ‘Stressklachten blijven’?
 6. Welke actie(s) of zorg zet je in na ‘Ziekmelding’?
 7. Welke actie(s) of zorg zet je in na ‘Stress door oproep getuige’?
 8. Welke actie(s) of zorg zet je in na ‘Verdriet om uitspraak’?
 9. Welke actie(s) of zorg zet je in na ‘Spanning bij vrijlating’?