Melding 1 en het crisisteam

Algemene doelen van de training

 • Je hebt inzicht in verantwoordelijkheden en taken bij incidenten en calamiteiten, specifiek calamiteit seksueel grensoverschrijdend gedrag medewerker-leerling.
 • Je hebt inzicht in de stappenplannen.
 • Je hebt inzicht in het plan van aanpak en kan een plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren.
 • Je hebt inzicht in het documenteren in het proceslogboek, het personeelsdossier en het leerlingdossier.

Doelen

 • Je hebt inzicht in het binnenkomen van de melding en kan de eerste opvang vormgeven.
 • Je hebt inzicht in het crisisteam en kan een crisisteam starten.
 • Je hebt inzicht in het plan van aanpak en kan een plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren.
 • Je hebt inzicht in de verantwoordelijkheden en taken van de vertrouwensinspectie en kan in overleg en een melding doen bij de vertrouwensinspecteur.

Informatie uit het naslagwerk

 • Hoofdstuk 2. Soorten Calamiteiten:
  •  Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Hoofdstuk 3. Wat te doen: Stappenplannen:
  •  Stappenplan (Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag medewerker-leerling.
 • Hoofdstuk 5. Wettelijke plichten bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Situatie

Meester Tim (28 jaar) is de leerkracht van groep 8a.

Eerste melding ‘Noor’

Maandagochtend om 8 uur ’s ochtends word je gebeld door de moeder van Noor (11 jaar). Noor zit in groep 8a. Moeder vertelt dat Noor niet meer naar school durft en dat het met meester Tim te maken heeft. Zij wil graag met spoed een afspraak met jou als locatieleider. Je nodigt moeder op school uit en om half 9 zit de moeder van Noor bij jou aan tafel.

Luister fragment 1.

Opdrachten

 1. Wat zijn aandachtspunten bij de eerste opvang van deze ouders?
 2. Welke afspraken maak je met hen?
 3. Hoe start je het crisisteam op?
 4. Wie zijn leden van het crisisteam?
 5. Wanneer plan je het overleg met het crisisteam?
 6. Treed je als directie of bestuur in overleg met de vertrouwensinspectie?
 7. Doe je een melding en wanneer doe je een melding?