• Training Werken met de meldcode

  Hoe signaleer ik vormen van huiselijk geweld?
  Hoe ga ik in gesprek over signalen van onveiligheid en geweld?
  Hoe handel ik volgens de stappen van de meldcode?

  Inhoud
  Deze training wordt verzorgd voor professionals die werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De training versterkt kennis en vaardigheden om vormen van huiselijk geweld te signaleren en aan te pakken. Afhankelijk van de behoefte wordt partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, meisjesbesnijdenis en/of eergerelateerd geweld behandeld. Na het volgen van de training kun je handelen volgens de meldcode.
  De training is modulair opgebouwd en wordt op maat samengesteld op basis van wensen van de organisatie en deelnemers.

  • Module Kindermishandeling en de meldcode
  • Module Partnergeweld en de meldcode
  • Module Ouderenmishandeling en de meldcode
  • Module Eergerelateerd geweld en de meldcode
  • Module Meisjesbesnijdenis en de meldcode
  • Module In gesprek over signalen van onveiligheid en geweld
 •     Kwaliteit van Trainers Huiselijk Geweld.
      Op locatie verzorgd.
      Maximaal 12 personen.
      Modulair maatwerk.
      Direct transfer naar de praktijk.
      Incl. reader Aanpak Huiselijk geweld.
      Op verzoek geaccrediteerd.
      Certificaat bij minimaal 80% aanwezigheid.
      €750,00 per module van drie uur.
      Vraag een training aan of stel een vraag.
 • Resultaat

 • Kennis - Je hebt inzicht in...

  • omvang, vormen, profielen en gevolgen van vormen van huiselijk geweld.
  • beschermende en risicofactoren van vormen van huiselijk geweld. 
  • stappen, acties en verantwoordelijkheden van de meldcode.
  • het afwegingskader en meldnormen van de meldcode.
  • het juridisch kader en dossier voeren.
  • kind- en mantelzorgcheck.
  • voorwaarden voor goede hulp en de sociale kaart.
  • werkwijze, monitoren en radarfunctie van Veilig Thuis.
 • Bewust - Je bent je bewust dat...

  • intergenerationele overdracht een rol speelt bij het ontstaan van huiselijk geweld.
  • dat het bij huiselijk geweld vaak gaat om complexe problemen bij betrokkenen.
  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij signalen van onveiligheid en geweld.
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen.
  • dat het bieden van steun aan betrokkenen belangrijk is.
 • Vaardigheden - Je kunt...

  • signalen van huiselijk geweld in kaart brengen.
  • een deskundige consulteren.
  • in gesprek gaan over signalen van onveiligheid en geweld.
  • wegen en besluiten volgens het afwegingskader.
  • handelen volgens de stappen van de meldcode.