• Training Werken met 1Gezin1Plan1Regisseur

  Hoe werkt 1Gezin1Plan1Regisseur?
  Hoe motiveer je de klant voor 1Gezin1Plan1Regisseur?
  Wie is de proces- en casusregisseur?
  Hoe voer je procesregie?
  Wat is de kwaliteit van de plannen?
  Hoe zet je de klant centraal en versterk je eigen kracht en zelfregie?

  Inhoud
  De training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp,  (jeugd-)gezondheidszorg, GGZ, ouderenzorg,  zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang en Centra voor Jeugd en Gezin.

  De training versterkt kennis en vaardigheden om als regisseur met betrokkenen een plan te ontwikkelen waarmee je de ondersteuning en hulpverlening kunt afstemmen, monitoren en tijdig kunt bijstellen om het traject effectief te laten verlopen. We oefenen middels een praktijksimulatie het regie voeren tijdens een overleg. Afhankelijk van de doelgroep waar jij mee werkt wordt geoefend met kind- en gezin en/of volwassen en ouderen casuïstiek. Na het volgen van de training kun je als regisseur slag te gaan.

 •     Op locatie verzorgd.
      Maximaal 12 personen.
      Modulair maatwerk.
      Direct transfer naar de praktijk.
      Incl. informatie 1Gezin1Plan1Regisseur.
      SKJeugd geaccrediteerd.
      Certificaat bij minimaal 80% aanwezigheid.
      €750,00 per module van drie uur.
  ☆      Lees meer over 1Gezin1Plan1Regisseur.
  ☆      Lees meer over de diverse modules.
      Vraag een training aan of stel een vraag.
 • Resultaat

 • Kennis - Je hebt inzicht in...

  • wie, wat en wanneer 1G1P1R in wordt gezet.
  • het werkproces en aanvullende acties bij onveiligheid.
  • het gebruik van de regiekaart.
  • de inhoud en kwaliteit van het ondersteuningsplan.
 • Houding - Je bent je bewust...

  • van het belang om de klant centraal te stellen en eigen kracht en zelfregie versterken.
  • van het belang van steun door familie en vrienden tijdens 1G1P1R.
  • dat een gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid van belang is voor motivatie.
  • dat doel- en resultaatgericht werken motiveert om een plan uit te voeren.
  • van het belang om het ondersteuningsplan in gezamenlijkheid met de klant(en) en het netwerk te ontwikkelen.
  • het belang van doel- en resultaatgericht werken.
 • Vaardigheden - Je kunt...

  • professionals en informeel netwerk het principe van 1G1P1R uitleggen.
  • de klant ondersteunen in de keuze voor 1G1P1R.
  • de klant(en) centraal stellen in het proces en eigen kracht en zelfregie versterken.
  • een ondersteuningsplan ontwikkelen.
  • het proces monitoren middels het ondersteuningsplan.
 • Ervaringen