• Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld

  Hoe implementeer en borg ik de meldcode binnen de organisatie?
  Hoe adviseer en steun ik medewerkers in het handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?
  Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de agenda staat en blijft staan?

  Inhoud
  Deze training wordt verzorgd voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen en leid je op tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling. Na het volgen van de training heb je tools om als aandachtsfunctionaris aan de slag te gaan.Tijdens de training werk je met de meldcode van de eigen organisatie en ontwikkel je een implementatieplan voor jouw organisatie. Je ontvangt alle informatie gebundeld in het naslagwerk voor de aandachtsfunctionaris.

  De training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld wordt verzorgd:
        Specifiek voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld, Kindermishandeling en/of Ouderenmishandeling.
      24 januari, 14 februari en 7 maart 2023.
      9.30-16.30 uur.
      NDC Den Hommel in Utrecht.
      goed bereikbaar met OV en gratis parkeren.
      Incl. lunchbuffet.
      €795,00 per persoon.
      Klik hier om in te schrijven.

   

  De training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Veilige zorgrelatie wordt verzorgd:
        Specifiek voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en Veilige zorgrelatie werkzaam binnen langdurige zorg (ouderen- en gehandicaptenzorg)
      28 maart, 18 april, 9 en 23 mei 2023.
      9.30-16.30 uur.
      NDC Den Hommel in Utrecht.
      goed bereikbaar met OV en gratis parkeren.
      Incl. lunchbuffet.
      €995,00 per persoon.
      Klik hier om in te schrijven.
 •     Kwaliteit van Trainers Huiselijk Geweld.
      Op locatie of online verzorgd.
  ☆      3 dagen of 6 dagdelen.
      Maximaal 12 personen.
      Direct transfer naar de praktijk.
      Incl. Implementatieplan en naslagwerk voor de aandachtsfunctionaris
      SKJeugd geaccrediteerd.
      Certificaat bij minimaal 80% aanwezigheid.
      €750,- per persoon & €4500,- per training.
      Vraag een training aan of stel een vraag.
      Download de folder.
 • Resultaat

 • Kennis - Je hebt inzicht in...

  • omvang, vormen, profielen en gevolgen van vormen van huiselijk geweld.
  • beschermende en risicofactoren van vormen van huiselijk geweld. 
  • stappen, acties en verantwoordelijkheden van de meldcode.
  • het afwegingskader en meldnormen van de meldcode.
  • het juridisch kader en dossier voeren.
  • kind- en mantelzorgcheck.
  • voorwaarden voor goede hulp en de sociale kaart.
  • werkwijze, monitoren en radarfunctie van Veilig Thuis.
  • taken en verantwoordelijkheden van de directe en indirecte aandachtsfunctionaris.
 • Vaardigheden - Je kunt...

  • collega's adviseren en steunen tijdens het handelen volgens de meldcode.
  • bereikbaarheid organiseren.
  • jezelf profileren als aandachtsfunctionaris.
  • de meldcode op de agenda zetten en houden.
  • functioneren als vraagbaak.
  • de meldcode implementeren en borgen.
  • adviesvragen en inzet van de aandachtsfunctionaris registreren en monitoren.
  • directie en management adviseren over de implementatie meldcode.
 • Adviseren - Je kunt advies geven over...

  • het opnemen van de meldcode in de primaire werkprocessen van de organisatie.
  • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
  • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om medewerkers te ondersteunen.
  • het regelmatig evalueren van de werking van de meldcode en het inzetten van verbeteracties.
  • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van de meldcode.
  • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over het gebruik van de meldcode.
 • Ervaringen