• Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Veilige zorgrelatie

  Hoe adviseer en steun ik medewerkers bij het signaleren en handelen van huiselijk geweld en geweld door medewerkers?

  Hoe zorg ik ervoor dat veilige zorg echt bij ons op de agenda staat en blijft staan?
  Hoe implementeer en borg ik de meldcode en de veilige zorgrelatie binnen de organisatie?


  Inhoud
  Als je wilt starten als aandachtsfunctionaris is een goede training de basis. De training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Veilige zorgrelatie wordt verzorgd voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen binnen langdurige zorg (ouderen- en gehandicaptenzorg) en leid je op tot aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Veilige zorgrelatie. Na het volgen van de training heb je tools om als aandachtsfunctionaris aan de slag te gaan.

  Tijdens de training werk je met de meldcode, de leidraad Veilige zorgrelatie en het werkproces van de eigen organisatie en ontwikkel je een implementatieplan (door) voor jouw organisatie. Je ontvangt alle informatie gebundeld in het naslagwerk voor de aandachtsfunctionaris.

  Deze training is Hobéon gecertificeerd, wat betekent dat je na het volgen van de training lid kunt worden van LVAK.

  Training volgen
  De training wordt op onderstaande data verzorgd:
       Data: 28 maart, 18 april, 9 en 23 mei 2023.
       Tijd: 9.30-16.30 uur.
       Locatie: NDC Den Hommel in Utrecht.
       Bereikbaar: goed bereikbaar met OV en gratis parkeren.
       Lunch: Incl. lunchbuffet.
       Kosten: €995,00 per persoon.
       Inschrijven: Klik hier om in te schrijven.
      Contact: Klik hier voor contact.
 • Praktisch

      Op locatie of online verzorgd.
  ☆      4 dagen of 8 dagdelen.
      Maximaal 12 personen.
      Direct transfer naar de praktijk.
      Incl. Implementatieplan en naslagwerk voor de aandachtsfunctionaris
      Op verzoek geaccrediteerd.
      Certificaat bij minimaal 80% aanwezigheid.
      €950,00 per persoon of €6.500,00 per training.
      Vraag een training aan of stel een vraag.
 • Resultaat op het thema huiselijk geweld en de meldcode

 • Kennis - Je hebt inzicht in...

  • omvang, vormen, profielen en gevolgen van vormen van huiselijk geweld.
  • beschermende en risicofactoren van vormen van huiselijk geweld. 
  • stappen, acties en verantwoordelijkheden van de meldcode.
  • het afwegingskader en meldnormen van de meldcode.
  • het juridisch kader en dossier voeren.
  • kind- en mantelzorgcheck.
  • voorwaarden voor goede hulp en de sociale kaart.
  • werkwijze, monitoren en radarfunctie van Veilig Thuis.
  • taken en verantwoordelijkheden van de directe en indirecte aandachtsfunctionaris.
 • Vaardigheden - Je kunt...

  • collega's adviseren en steunen tijdens het handelen volgens de meldcode.
  • bereikbaarheid organiseren.
  • jezelf profileren als aandachtsfunctionaris.
  • de meldcode op de agenda zetten en houden.
  • functioneren als vraagbaak.
  • de meldcode implementeren en borgen.
  • adviesvragen en inzet van de aandachtsfunctionaris registreren en monitoren.
  • directie en management adviseren over de implementatie meldcode.
 • Adviseren - Je kunt advies geven over...

  • het opnemen van de meldcode in de primaire werkprocessen van de organisatie.
  • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
  • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om medewerkers te ondersteunen.
  • het regelmatig evalueren van de werking van de meldcode en het inzetten van verbeteracties.
  • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van de meldcode.
  • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over het gebruik van de meldcode.
 • Resultaat op het thema geweld door medewerkers en de Veilige zorgrelatie

 • Kennis - Je hebt inzicht in...

  • signalen en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.
  • risicofactoren en beschermde factoren om het risico op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken.
  • de stappen, acties en verantwoordelijkheden van de Veilige zorgrelatie en de week kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.
  • het juridisch kader en dossier voeren.
  • taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie.
 • Vaardigheden - Je kunt...

  • collega's adviseren en steunen tijdens het handelen volgens de richtlijn veilige zorgrelatie.
  • bereikbaarheid organiseren.
  • jezelf profileren als aandachtsfunctionaris.
  • het thema op de agenda zetten en houden.
  • functioneren als vraagbaak.
  • de veilige zorgrelatie implementeren en borgen.
  • adviesvragen en inzet van de aandachtsfunctionaris registreren en monitoren.
  • directie en management adviseren over de implementatie veilige zorgrelatie.
 • Adviseren - Je kunt advies geven over...

  • het opnemen van de veilige zorgrelatie in de primaire werkprocessen van de organisatie.
  • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
  • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om medewerkers te ondersteunen.
  • het regelmatig evalueren van de werking van de veilige zorgrelatie en het inzetten van verbeteracties.
  • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van de veilige zorgrelatie.
  • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over het gebruik van de veilige zorgrelatie.