• Training Aandachtsfunctionaris 1Gezin1Plan1Regisseur

  Hoe implementeer en borg ik 1Gezin1Plan1Regisseur binnen de organisatie?
  Hoe adviseer en steun ik medewerkers in het werken met 1Gezin1Plan1Regisseur?
  Hoe zorg ik ervoor dat 1Gezin1Plan1Regisseur echt bij ons op de agenda staat en blijft staan?

  Inhoud
  Deze training wordt verzorgd voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen en leid je op tot aandachtsfunctionaris 1Gezin1Plan1Regisseur. Na het volgen van de training hebt je tools om als aandachtsfunctionaris aan de slag te gaan.Tijdens de training werk je met 1Gezin1Plan1Regisseur en de werkprocessen van de eigen organisatie. Je ontwikkelt een implementatieplan voor jouw organisatie. Je ontvangt alle informatie gebundeld in het naslagwerk voor de aandachtsfunctionaris.

 •     Op locatie of online verzorgd.
  ☆      3 dagen of 6 dagdelen.
      Maximaal 12 personen.
      Direct transfer naar de praktijk.
      Incl. Implementatieplan en naslagwerk voor de aandachtsfunctionaris.
      Op verzoek geaccrediteerd.
      Certificaat bij minimaal 80% aanwezigheid.
      €750,- per persoon & €4500,- per training.
      Lees meer over 1Gezin1Plan1Regisseur.
      Lees meer over de diverse modules.
      Vraag een training aan of stel een vraag.
 • Resultaat

 • Kennis - Je hebt inzicht in...

  • wie, wat en wanneer 1G1P1R in wordt gezet.
  • het werkproces en aanvullende acties bij onveiligheid.
  • Taken, verantwoordelijkheden en competenties van de tussen proces- en casusregisseur.
  • de regiekaart.
  • de inhoud en kwaliteit van het ondersteunings- en veiligheidsplan.
  • taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris.
 • Vaardigheden - Je kunt...

  • collega's adviseren en steunen tijdens het voeren van regie.
  • bereikbaarheid organiseren.
  • jezelf profileren als aandachtsfunctionaris.
  • 1Gezin1Plan1Regisseur op de agenda zetten en houden.
  • functioneren als vraagbaak.
  • 1Gezin1Plan1Regisseur implementeren en borgen.
  • adviesvragen en inzet van de aandachtsfunctionaris registreren en monitoren.
  • directie en management adviseren over de implementatie van 1Gezin1Plan1Regisseur.
 • Adviseren - Je kunt advies geven over...

  • het opnemen van de werkwijze in de primaire werkprocessen van de organisatie.
  • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
  • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om medewerkers te ondersteunen.
  • het regelmatig evalueren van de werking van 1Gezin1Plan1Regisseur en het inzetten van verbeteracties.
  • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van 1Gezin1Plan1Regisseur.
  • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over het gebruik van 1Gezin1Plan1Regisseur.
 • Ervaringen