• Trainingen

 • Accreditatie
  Trainingen vergroten kennis en inzicht, verdiepen bewustzijn en versterken vaardigheden waardoor jouw deskundigheid als professional wordt vergroot. Trainingen worden verzorgd voor professionals binnen het sociaal domein. Trainingen zijn geaccrediteerd of kunnen worden geaccrediteerd bij SKJeugd en Registerplein.

 • Training Werken aan veiligheid
  De training leidt professionals op om vormen van huiselijk geweld te signaleren, in gesprek te gaan met betrokkenen en volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. Daarnaast wordt het herstellen van directe en duurzame veiligheid behandeld. Het is mogelijk om de training te accrediteren bij SKJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Training 1Gezin1Plan1Regisseur
  De basis- en verdiepingsmodules 1Gezin1Plan1Regisseur leidt professionals binnen het sociaal domein op tot proces- en casusregisseurs die samenwerking, afstemming en monitoring tussen alle betrokkenen faciliteren en op proces regie voeren. De modules zijn geaccrediteerd bij SKJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Training Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  Deze training leidt professionals op om vormen van huiselijk geweld te signaleren, in gesprek te gaan met betrokkenen en volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. Het is mogelijk om de training te accrediteren bij SKJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld
  Deze training leidt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders op om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te implementeren en te borgen binnen de werkprocessen van de organisatie. Deze training kan worden gecombineerd met de training Aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie waardoor het beleid 'Geweld in afhankelijkheidsrelaties' kan worden geïmplementeerd en geborgd. De training is geaccrediteerd bij SKJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Training Werken met de Kindcheck en Mantelzorgcheck
  Deze training leidt professionals op om de kind- en mantelzorgcheck af te nemen bij adolescenten en volwassenen die door een medische situatie of andere omstandigheden een risico vormen op ernstige schade voor ongeboren of minderjarige kinderen en zorgafhankelijke volwassenen of kwetsbare ouderen waar hij of zij zorg voor draagt. Het is mogelijk om de training te accrediteren bij SKJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Training Veilige zorgrelatie
  Deze training leidt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders op om onveiligheid door professionals jegens cliënten aan te pakken, zodat geweld en onveiligheid binnen afhankelijkheidsrelaties wordt gesignaleerd en gestopt. Het is mogelijk om de training te accrediteren bij SkJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Training Aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie
  Deze training leidt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders op om de Veilige zorgrelatie te implementeren en borgen binnen de werkprocessen van de organisatie. Deze training kan worden gecombineerd met de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld waardoor het beleid Geweld in afhankelijkheidsrelaties kan worden geïmplementeerd en geborgd. De training kan worden geaccrediteerd bij SkJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.