• Implementatie

 • Implementatie Veilige zorgrelatie
  Het implementatietraject biedt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders de mogelijkheid om de Veilige zorgrelatie effectief te implementeren en te borgen, zodat grensoverschrijdend gedrag door professionals jegens cliënten wordt voorkomen of gestopt. Dit traject kan worden gecombineerd met een implementatietraject Aanpak Huiselijk geweld waardoor het beleid 'Geweld in afhankelijkheidsrelaties' kan worden geïmplementeerd en geborgd. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of klik hier voor informatie over de Veilige zorgrelatie.

 • Implementatie
  Implementatietrajecten bieden gemeenten en organisaties de mogelijkheid om een procesmatige en planmatige vernieuwing in te voeren, zodat professionals effectieve zorg en ondersteuning kunnen leveren aan hun cliënten/burgers. Implementatie wordt verzorgd voor gemeenten en organisaties in het sociaal domein.

 • Implementatie 1Gezin1Plan1Regisseur
  Implementatietrajecten biedt gemeenten en organisaties de mogelijkheid om proces- en casusregie te verzorgen, zodat zelfregie bij burgers/cliënten wordt gestimuleerd en samenhangende ondersteuning wordt ingezet. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of klik hier voor informatie over implementatie 1Gezin1Plan1Regisseur.

 • Implementatie Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
  Het implementatietraject Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling biedt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders de mogelijkheid om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling effectief te implementeren en te borgen, zodat geweld en onveiligheid in de thuissituatie wordt voorkomen of gestopt. Dit traject kan worden gecombineerd met het implementatietraject Veilige zorgrelatie waardoor het beleid 'Geweld in afhankelijkheidsrelaties' kan worden geïmplementeerd en geborgd. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of  klik hier voor informatie over de implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.