• Trainersopleidingen

  • Opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld
    De opleiding tot Trainer Aanpak Huiselijk geweld leidt docenten en trainers op tot gecertificeerde trainers en docenten die zelfstandig scholingen verzorgen. Het trainerspakket biedt programma's voor de aandachtsgebieden meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis. Wil je meer informatie over de trainersopleiding? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

  • Opleiding Trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld
    De opleiding tot Trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld leidt docenten en trainers op tot gecertificeerde trainers en docenten die zelfstandig scholingen verzorgen die professionals opleiden tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Wil je meer informatie over de trainersopleiding? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

  • Opleiding Van Expert naar Trainer
    De opleiding Van Expert tot Trainer leidt deskundige professionals en trainers op tot trainers die effectieve trainingen kunnen verzorgen met voldoende leerrendement en het proces tijdens de training kunnen begeleiden. Deze opleiding wordt met name verzorgd voor de interne trainers van Veilig Thuis. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.