• Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Veilige zorgrelatie

  Hoe adviseer en steun ik medewerkers bij het signaleren en handelen van huiselijk geweld en geweld door medewerkers?
 Hoe zorg ik ervoor dat veilige zorg echt bij ons op de agenda staat en blijft staan? Hoe implementeer en borg ik de meldcode en de veilige zorgrelatie binnen de organisatie?
 Inhoud Als je wilt starten als aandachtsfunctionaris is een goede training de basis. De training [...]

  Read more

  Omdat implementeren begint met een goede aandachtsfunctionaris

  Read more

  Omdat het voeren van regie eigen regie versterktOmdat implementeren begint met een goede aandachtsfunctionarisOmdat deskundigheidsbevordering over 1Gezin1Plan1Regisseur belangrijk is

  Read more

  Opleiding Trainer 1Gezin1Plan1Regisseur

  Hoe verzorg ik een interactieve training voor casus- en procesregisseurs over 1Gezin1Plan1Regisseur? Hoe begeleid ik deelnemers zodat zij effectief leren? Hoe zorg ik voor een heldere koppeling naar de werkpraktijk, zodat deelnemers ook echt in de praktijk willen starten als regisseur?  Inhoud Deze opleiding is een intensieve, driedaagse voor trainers die trainingen over [...]

  Read more

  Training Aandachtsfunctionaris 1Gezin1Plan1Regisseur

  Hoe implementeer en borg ik 1Gezin1Plan1Regisseur binnen de organisatie? Hoe adviseer en steun ik medewerkers in het werken met 1Gezin1Plan1Regisseur? Hoe zorg ik ervoor dat 1Gezin1Plan1Regisseur echt bij ons op de agenda staat en blijft staan? Inhoud Deze training wordt verzorgd voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen en leid je op tot [...]

  Read more

  Training Werken met 1Gezin1Plan1Regisseur

  Hoe werkt 1Gezin1Plan1Regisseur? Hoe motiveer je de klant voor 1Gezin1Plan1Regisseur? Wie is de proces- en casusregisseur? Hoe voer je procesregie? Wat is de kwaliteit van de plannen? Hoe zet je de klant centraal en versterk je eigen kracht en zelfregie? Inhoud De training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die proces- en/of casusregie voeren zoals lokale teams, gemeenten, jeugdhulp, [...]

  Read more

  Opleiding Trainer Veilige zorgrelatie

  Hoe geef ik een interactieve training over het handelen volgens de veilige zorgrelatie? Hoe ontwikkel ik een lessenserie over signaleren van grensoverschrijdend gedrag? Hoe organiseer ik een workshop over het in gesprek gaan over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag?
 Hoe ontwikkel ik een scholing op maat, zodat deelnemers in hun werkpraktijk durven signaleren en handelen?
 Inhoud Deze [...]

  Read more

  Training Aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie

  Hoe adviseer en steun ik medewerkers bij het signaleren en handelen van grensoverschrijdend gedrag en geweld door medewerkers?
 Hoe zorg ik ervoor dat veilige zorg echt bij ons op de agenda staat en blijft staan? Hoe implementeer en borg ik de veilige zorgrelatie binnen de organisatie?
 Inhoud Als je wilt starten als aandachtsfunctionaris is een goede training de basis. De training [...]

  Read more

  Training Veilige zorgrelatie

  Hoe signaleer ik grensoverschrijdend gedrag door medewerkers en tussen cliënten? Hoe ga ik in gesprek over grensoverschrijdend gedrag? Hoe handel ik volgens de veilige zorgrelatie en de meldplicht bij geweld in de zorgrelatie? Inhoud Deze training wordt verzorgd voor beroepsgroepen die vallen onder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de wet kwaliteit, klachten en [...]

  Read more