• Aanpak Huiselijk geweld

 • Training Werken aan veiligheid
  De training leidt professionals op om vormen van huiselijk geweld te signaleren, in gesprek te gaan met betrokkenen en volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. Daarnaast wordt het herstellen van directe en duurzame veiligheid behandeld. Het is mogelijk om de training te accrediteren bij SKJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld
  Deze training leidt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders op om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te implementeren en te borgen binnen de werkprocessen van de organisatie. Deze training kan worden gecombineerd met de training Aandachtsfunctionaris Veilige zorgrelatie waardoor het beleid 'Geweld in afhankelijkheidsrelaties' kan worden geïmplementeerd en geborgd. De training is geaccrediteerd bij SKJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Implementatie Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
  Het implementatietraject Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling biedt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders de mogelijkheid om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling effectief te implementeren en te borgen, zodat geweld en onveiligheid in de thuissituatie wordt voorkomen of gestopt. Dit traject kan worden gecombineerd met het implementatietraject Veilige zorgrelatie waardoor het beleid 'Geweld in afhankelijkheidsrelaties' kan worden geïmplementeerd en geborgd. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of  klik hier voor informatie over de implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Opleiding Trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld
  De opleiding tot Trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld leidt docenten en trainers op tot gecertificeerde trainers en docenten die zelfstandig scholingen verzorgen die professionals opleiden tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Wil je meer informatie over de trainersopleiding? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Training Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  Deze training leidt professionals op om vormen van huiselijk geweld te signaleren, in gesprek te gaan met betrokkenen en volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. Het is mogelijk om de training te accrediteren bij SKJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Opleiding Trainer Aanpak Huiselijk geweld
  De opleiding tot Trainer Aanpak Huiselijk geweld leidt docenten en trainers op tot gecertificeerde trainers en docenten die zelfstandig scholingen verzorgen. Het trainerspakket biedt programma's voor de aandachtsgebieden meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis. Wil je meer informatie over de trainersopleiding? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Procesbegeleiding Aanpak Huiselijk geweld
  Procesbegeleiding biedt aandachtsfunctionarissen en procesbegeleiders handvatten om de werkprocessen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling goed vorm te geven en uit te voeren, zodat geweld en onveiligheid in de thuissituatie wordt voorkomen of gestopt. Procesbegeleiding kan worden gecombineerd met procesbegeleiding 'Veilige zorgrelatie' waardoor het beleid 'Geweld in afhankelijkheidsrelaties' kan worden ingebed. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

 • Training Werken met de Kindcheck en Mantelzorgcheck
  Deze training leidt professionals op om de kind- en mantelzorgcheck af te nemen bij adolescenten en volwassenen die door een medische situatie of andere omstandigheden een risico vormen op ernstige schade voor ongeboren of minderjarige kinderen en zorgafhankelijke volwassenen of kwetsbare ouderen waar hij of zij zorg voor draagt. Het is mogelijk om de training te accrediteren bij SKJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.

 • Opleiding Van Expert naar Trainer
  De opleiding Van Expert tot Trainer leidt deskundige professionals en trainers op tot trainers die effectieve trainingen kunnen verzorgen met voldoende leerrendement en het proces tijdens de training kunnen begeleiden. Deze opleiding wordt met name verzorgd voor de interne trainers van Veilig Thuis. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.