• 1Gezin1Plan1Regisseur

  • Implementatie 1Gezin1Plan1Regisseur
    Implementatietrajecten biedt gemeenten en organisaties de mogelijkheid om proces- en casusregie te verzorgen, zodat zelfregie bij burgers/cliënten wordt gestimuleerd en samenhangende ondersteuning wordt ingezet. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of klik hier voor informatie over implementatie 1Gezin1Plan1Regisseur.

  • Procesbegeleiding 1Gezin1Plan1Regisseur
    Procesbegeleiding biedt aandachtsfunctionarissen, managers en procesregisseurs handvatten om de werkprocessen goed vorm te geven en uit te voeren, zodat zodat zelfregie wordt gestimuleerd en samenhangende ondersteuning wordt ingezet. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

  • Training 1Gezin1Plan1Regisseur
    De basis- en verdiepingsmodules 1Gezin1Plan1Regisseur leidt professionals binnen het sociaal domein op tot proces- en casusregisseurs die samenwerking, afstemming en monitoring tussen alle betrokkenen faciliteren en op proces regie voeren. De modules zijn geaccrediteerd bij SKJeugd en Registerplein. Wil je meer informatie of een vrijblijvend consult om te onderzoeken wat Interventie Academie voor jouw gemeente of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of download de folder.